Eigen risico

Per 1 januari 2017 is het eigen risico voor de zorgverzekering € 385.

Verplicht eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent in 2016 dat u de eerste € 385 van zorg uit het basispakket zelf betaalt. De kosten van onder andere een bezoek aan de huisarts, van verloskundige zorg en van kraamzorg vallen niet onder het verplicht eigen risico.

U kunt bij uw zorgverzekeraar vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met € 100, € 200, € 300, € 400 en € 500. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering. De ophoging van uw eigen risico zal in het jaar dat uw DBC wordt geopend, ook een hogere bijdrage aan zorgkosten vanuit uw zorgverzekeraar betekenen. Wij hebben geen invloed op dit proces, dit gaat tussen u en uw zorgverzekeraar. Voor eventuele vragen hierover kunt u contact opnemen, maar raden wij ook aan uw zorgverzekeraar te raadplegen.

Werkwijze registratie en declaraties GGZ

Bij uw aanmelding zal u worden gevraagd om toestemming voor onder ander de aanmaak van uw dossier bij ons. Dit dossier wordt gebruikt voor de registratie en afhandeling van alle activiteiten die rondom uw behandeling nodig zijn, zoals het opslaan van uw verwijsbrief, gegevens van uw huisarts etc. Ook worden er registraties gemaakt van belangrijke onderdelen van uw behandelproces bij ons. Bijvoorbeeld de doelen en afspraken in uw behandelplan.

Indeling van registraties in “directe en indirecte tijd”
Bij de declaratie van uw behandeltraject wordt onderscheid gemaakt tussen ‘directe’ en ‘indirecte’ tijd. Directe tijd betreft uw contacten met uw zorgverlener(s). Onder indirecte tijd vallen alle registraties van handelingen die buiten uw directe behandelcontact plaatsvinden.

In de eerste fase van intake en diagnostiek tot het behandeladvies, wordt standaard – verhoudingsgewijs – meer geïnvesteerd op indirecte wijze. De nodige administratie wordt verricht om uw gegevens in orde te maken en de afspraken te plannen (Pre-intake), en diagnostisch materiaal te verwerken, multidisciplinair te bespreken, en te communiceren naar de verwijzende instanties.

Wanneer de aandacht verschuift van dit diagnostisch proces naar behandeling, krijgt de directe tijd normaliter de overhand. Gedurende de behandelingen zullen indirecte handelingen (zoals periodieke evaluaties) blijven plaatsvinden. Bij afsluiting van de behandeling volgen in de regel ook een aantal administratieve handelingen zoals de eindbespreking van uw behandeling, communicatie naar uw verwijzer/huisarts en de standaardprocedures rondom afsluiting van uw dossier.

Minuten in een ‘bundel’
De declaratie die vervolgens naar de zorgverzekeraar gaat, is een optelling van alle geregistreerde activiteiten in uw dossier. Deze ‘minuten’ vallen in één van de vaste bundels (treden) in een ‘productgroep’. Zo wordt volgens een vaste landelijke (NZA-)kostenbepaling de vergoeding berekend en conform eventuele contractafspraken met zorgverzekeraars, wordt een percentage daarvan toegekend aan GGZ Integraal.

Transparantie en vragen over het gedeclareerde bedrag
Wij hebben de ervaring dat dit proces bij mensen vragen kan oproepen, en zijn ons bewust van de onduidelijkheid van dit systeem, en de beperkingen die het geeft. Dit is een landelijk probleem. Wij hebben bij het indienen van deze declaraties een duidelijke, integere werkwijze die we waar nodig altijd kunnen toelichten. Mocht u aan de hand van het afschrift van uw zorgverzekeraar problemen of vragen hebben, dan kunt u hiervoor altijd contact opnemen.

Privacyverklaring?
Ten aanzien van de gegevens die naar uw zorgverzekeraar worden verstuurd, willen we u nog wijzen op uw recht om via een Privacyverklaring de gegevens die worden overgedragen, zo beperkt mogelijk te maken. U kunt dit altijd met uw behandelaar bespreken, en tijdens of uiterlijk bij het afsluiten van uw behandeling besluiten.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw declaratie, het eigen risico of een andere vraag? Neem dan gerust even contact op met GGZ Integraal.