Traject

Het zorgtraject bij GGZ Integraal

Wanneer u zich wilt aanmelden bij GGZ Integraal, heeft u een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist nodig. Dit is van belang voor de vergoeding van de behandelingen door uw zorgverzekeraar.

Intake, diagnostiek en advies

Uw eerste afspraak is een intakegesprek. In dit gesprek wordt een nader beeld geschetst van uw problematiek en uw levensloop met eventuele bijzonderheden. Het intakegesprek vormt een belangrijk onderdeel van het diagnostisch traject. 

Op grond van de intake wordt besloten wat het voorlopige beleid is. Er kunnen verdere onderzoeken nodig zijn, zoals een psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek. Dit wordt met u besproken in het volgend gesprek: een adviesgesprek. Als besloten wordt om verdere onderzoeken af te nemen volgt na deze onderzoeken een tweede adviesgesprek. Hierin worden de bevindingen en het vervolgtraject besproken.

Verdere hulpverlening

Het verdere verloop van uw behandeling hangt af van met u afgesproken is in het adviesgesprek.

No show

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd. Indien u zonder tijdig bericht niet op een afspraak verschijnt, kunnen wij de kosten bij u in rekening brengen.
Op dit moment hebben wij (nagenoeg) geen wachtlijst.