Welkom

GGZ Integraal is HKZ gecertificeerd sinds 2018 en voldoet aan de normen conform WTZi en WNT

NIEUW in 2022: HET ZORG PRESTATIE MODEL

Invoering van het zorgprestatie model: mogelijke gevolgen voor uw eigen risico

Per januari 2022 zal in Nederland een nieuwe manier worden ingevoerd om de vergoeding van  behandelingen in de GGZ te organiseren.

In dit Zorg Prestatie Model worden cliënten verplicht om niet alleen in het startjaar maar elk jaar zelf voor hun zorg te betalen vanuit het eigen risico. Bij de overgang van de oude naar de nieuwe financiering, kan dit betekenen dat u als client zowel aan het eind van 2021 uw eigen risico moet betalen, als in het begin van 2022.

Voor mensen die zich in de komende maanden willen aanmelden, geldt dit eveneens.

Zij betalen het eigen risico voor 2021 als startjaar van de behandeling, en in begin van 2022 opnieuw, na de invoering van het Zorg Prestatie Model.

GGZ Integraal vindt dit een zorgelijke, slechte ontwikkeling en is het niet eens met deze gang van zaken. Omdat het landelijk beleid is, kunnen wij dit echter niet veranderen.

Om niet voor verrassingen te komen te staan, is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over eventuele problemen die hierdoor ontstaan. Informeer bij uw zorgverzekeraar hoe dit geldt voor uw eigen situatie. Mochten deze ontwikkelingen moeilijkheden voor u veroorzaken, dan kunt u contact opnemen met GGZ Integraal, of dit met uw behandelaar bespreken. We kunnen dan samen kijken of GGZ Integraal u kan helpen.

Gezien de grote ethische en mogelijk ook juridische bezwaren die deze ontwikkeling met zich meebrengt, is aan de 2e Kamer gevraagd om een oplossing te vinden voor de grote gevolgen die de invoering van deze nieuwe zorgfinanciering kan hebben, met name voor patiënten. Mocht er inderdaad een aanpassing komen, dan houden we u hiervan via onze website op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u onder andere terecht op de volgende site:

https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Team GGZ Integraal

Actueel: Aanmeldstop Russisch en Marokkaans Arabisch sprekenden

Voor Russisch- en Marokkaans-Arabisch sprekenden geldt een tijdelijke aanmeldstop in verband met beperkte beschikbaarheid van behandelaren. Neem voor meer informatie graag contact op met ons secretariaat.

Voor verdere inhoudelijke vragen ten aanzien van wachttijden of onze behandelmogelijkheden op de diverse locaties helpt ons secretariaat u graag verder.

Maatregel bij actuele Corona virus:
Praktijk beperkt heropend voor afspraken op locatie

Gezien de toegenomen covid-besmettingen zijn ook wij weer voorzichtiger met face to face afspraken. Graag uw aandacht voor het volgende:

We vragen iedereen voor komst per mail of telefonisch te bevestigen:
  • dat u geen verkoudheidsklachten of andere mogelijk corona-gerelateerde klachten hebt,
  • en/of de afgelopen 48 uur niet in aanraking bent geweest met iemand die (mogelijk) corona heeft of in afwachting is van de uitslag van een test.
Dit geldt ook voor mensen die al (volledig) gevaccineerd zijn.
 
Uiteraard kan een afspraak ook niet op locatie plaats vinden als er quarantaine regels na terugkomst uit het buitenland van toepassing zijn.
 

Mocht een van de bovenstaande dingen toch het geval zijn, dan zetten we de afspraak graag om in een beeldbel afspraak.

Ons secretariaat is bereikbaar via: info@ggzintegraal.nl
Daarnaast zijn wij tussen 8.30 en 17.00 bereikbaar op: 085-0410071.
Bij spoed of crisissituatie verzoeken wij u, buiten kantooruren direct contact te zoeken met uw huisarts of huisartsenpost.
Wij streven er naar u zo spoedig mogelijk weer regulier te kunnen ontvangen op onze praktijk.

Hartelijke groet,
Team GGZ Integraal

Over GGZ Integraal

GGZ Integraal is een psychotherapie instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). U kunt hier terecht via uw huisarts voor behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten. Behandeling  vindt plaats vanuit een integratief- en contextueel kader.

Psychische hulpverlening

Door de samenstelling en de expertise van het team is GGZ Integraal efficiënt en laagdrempelig voor zorg aan patiënten met uiteenlopende klachten en diverse achtergronden. Hierbij wordt uitgegaan van uw hulpvraag, de klachten die u ondervindt en aandacht voor de mogelijke onderliggende dynamiek hierbij. Wij werken daarbij minder vanuit zorgpaden maar streven ook in geval van complexere zorgvragen, naar een geïntegreerd behandelbeleid, waarbij door uw behandelaar (-s) in samenwerking met het team en uzelf wordt gestreefd naar een zo vlot en patiëntvriendelijk mogelijke behandelroute. Hierbij valt onder meer te denken aan (combinaties van-) psychodynamische psychotherapie, EMDR, schematherapie, systeembehandeling en cognitief gedragsmatige interventies. Om behandeling direct optimaal vorm te kunnen geven, is desgewenst aanvullend of verdiepend psychodiagnostisch onderzoek binnen dit behandelproces gebruikelijk.

Bij behandelingen is een overzicht te vinden met klachten waarbij wij u kunnen helpen.

Meertalige GGZ

Wij bieden behandelingen in diverse talen als:

•    Engels
•    Nederlands
•    Perzisch (Farsi / Dari)
•    Turks
•    Marokkaans Arabisch (actueel; geen klassiek Arabisch) Aanmeldstop
•    Russisch (aanmeldstop)
•    Duits

Hiermee zijn wij een belangrijke aanvulling binnen de GGZ. Door nauwe samenwerking met verschillende huisartsen – en andere professionals – uit de regio zijn wij in staat om alle hulpvragers snel te spreken, diagnosticeren en behandelen. Hierdoor hebben wij niet of nauwelijks een wachtlijst. Door ons grote netwerk kunnen wij zorgen voor een adequate doorverwijzing indien er hulpvragen zijn waaraan wij niet kunnen beantwoorden.
GGZ Integraal staat voor gedegen kennis, vriendelijkheid, zorgvuldige diagnostiek, en effectieve behandelingen.

ggz-integraal-logo

U kunt bij GGZ Integraal terecht met een verwijzing van uw huisarts. Wij bieden gespecialiseerde behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten.