Welkom

Aanmeldstop Menzis en CZ met de labels: Anderzorg, CZDirect, Just, Nationale Nederlanden en OHRA, Ditzo en Aon

In verband met beperkende contracteringsvoorwaarden met  specifieke verzekeraars, geldt voor de verzekerden van Menzis inclusief Anderzorg en voor CZ en de labels CZ-Direct, Just, Nationale Nederlanden en OHRA, en eveneens voor Ditzo verzekerden, tot nader order een aanmeldstop. Indien u verzekerd bent bij Ditzo, Menzis, CZ of een van de bovengenoemde labels, en vragen heeft t.a.v. uw eigen situatie, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar (afd. zorgbemiddeling) of ons secretariaat (085-0410071).

Zorgverzekering in 2021?

GGZ Integraal heeft met de meeste zorgverzekeraars de ervaring goede afspraken te kunnen maken. Dit betekent dat zij in principe voldoende zorg inkopen voor hun verzekerden, en u bij ons voor behandeling zonder budgetbeperkingen, terecht kunt. Voor vragen ten aanzien van het zorgjaar 2012, of rondom overstap overwegingen, kunt u altijd contact opnemen.

Zorgbemiddeling
Indien u bij bovenstaande verzekeraars bent aangesloten en er van overtuigd bent dat uw situatie urgent is en u niet elders terecht kunt (bijvoorbeeld vanwege taalproblemen of specifieke problematiek) raden wij u aan om met de zorgbemiddelingsservice van uw verzekeraar contact op te nemen, of uw huisarts te verzoeken om overleg over uw situatie met een van onze aanmeldcoördinatoren.

Voor verdere inhoudelijke vragen ten aanzien van wachttijden of onze behandelmogelijkheden op de diverse locaties helpt ons secretariaat u graag verder.

Actueel: geen aanmeldstop Turks- en Marokkaans Arabisch sprekenden

De eerdere aanmeldstop voor Turkstaligen is per december 2020 opgeheven. U kunt zich vanaf heden aanmelden voor intake en behandeling. De wachttijd is tussen de 1 en de 2 weken voor intake en aansluitend behandeling. De wachttijden voor Marokkaans Arabisch sprekenden kunnen iets langer zijn. Neem voor actuele informatie graag contact op met ons secretariaat.

Maatregel bij actuele Corona virus:
Praktijk beperkt heropend voor afspraken op locatie

In verband met de maatregelen conform advies RIVM, gelden aangepaste bezoekafspraken. In specifieke gevallen waaronder spoedzorg, specifiek (psychologisch- of psychiatrisch) onderzoek en andere dringende situaties, vinden afspraken op de praktijklocaties plaats. Daarnaast zijn op enkele locaties in beperkte mate weer mogelijkheden voor -incidentele -behandelafspraken op locatie.
Wij streven er naar om deze mogelijkheden stapsgewijs en in goede afstemming met de geldende reglementen, waar kan, te verruimen. Neem contact op met ons secretariaat of uw behandelaar ten aanzien van de vraag of uw afspraak telefonisch, via beeldbellen of op de praktijk zal plaatsvinden.

Dringend verzoek: Bij ziekteverschijnselen zoals verkoudheid, hoesten of koorts gelieve niet naar de praktijk te komen. Onze reguliere afmeldtermijn van 24 uur van tevoren geldt hierbij niet. Uw afspraak kan altijd worden verzet of omgezet naar een (beeld-) telefonisch consult.

Ons secretariaat is bereikbaar via: info@ggzintegraal.nl
Daarnaast zijn wij tussen 8.30 en 17.00 bereikbaar op: 085-0410071.
Bij spoed of crisissituatie verzoeken wij u, buiten kantooruren direct contact te zoeken met uw huisarts of huisartsenpost.
Wij streven er naar u zo spoedig mogelijk weer regulier te kunnen ontvangen op onze praktijk.

Hartelijke groet,
Team GGZ Integraal

Over GGZ Integraal

GGZ Integraal is een psychotherapie instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). U kunt hier terecht via uw huisarts voor behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten. Behandeling  vindt plaats vanuit een integratief- en contextueel kader.

Psychische hulpverlening

Door de samenstelling en de expertise van het team is GGZ Integraal efficiënt en laagdrempelig voor zorg aan patiënten met uiteenlopende klachten en diverse achtergronden. Hierbij wordt uitgegaan van uw hulpvraag, de klachten die u ondervindt en aandacht voor de mogelijke onderliggende dynamiek hierbij. Wij werken daarbij minder vanuit zorgpaden maar streven ook in geval van complexere zorgvragen, naar een geïntegreerd behandelbeleid, waarbij door uw behandelaar (-s) in samenwerking met het team en uzelf wordt gestreefd naar een zo vlot en patiëntvriendelijk mogelijke behandelroute. Hierbij valt onder meer te denken aan (combinaties van-) psychodynamische psychotherapie, EMDR, schematherapie, systeembehandeling en cognitief gedragsmatige interventies. Om behandeling direct optimaal vorm te kunnen geven, is desgewenst aanvullend of verdiepend psychodiagnostisch onderzoek binnen dit behandelproces gebruikelijk.

Bij behandelingen is een overzicht te vinden met klachten waarbij wij u kunnen helpen.

Meertalige GGZ

Wij bieden behandelingen in diverse talen als:

•    Engels
•    Nederlands
•    Perzisch (Farsi / Dari)
•    Turks
•    Marokkaans Arabisch ( actueel is er geen klassiek Arabisch)
•    Russisch
•    Spaans
•    Duits

Hiermee zijn wij een belangrijke aanvulling binnen de GGZ. Door nauwe samenwerking met verschillende huisartsen – en andere professionals – uit de regio zijn wij in staat om alle hulpvragers snel te spreken, diagnosticeren en behandelen. Hierdoor hebben wij niet of nauwelijks een wachtlijst. Door ons grote netwerk kunnen wij zorgen voor een adequate doorverwijzing indien er hulpvragen zijn waaraan wij niet kunnen beantwoorden.
GGZ Integraal staat voor gedegen kennis, vriendelijkheid, zorgvuldige diagnostiek, en effectieve behandelingen.

ggz-integraal-logo

U kunt bij GGZ Integraal terecht met een verwijzing van uw huisarts. Wij bieden gespecialiseerde behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten.