Welkom

Actueel: Aanmeldstop Russisch en Marokkaans Arabisch sprekenden

Voor Russisch- en Marokkaans-Arabisch sprekenden geldt een tijdelijke aanmeldstop in verband met beperkte beschikbaarheid van behandelaren. Neem voor meer informatie graag contact op met ons secretariaat.

Aanmeldingsbeperking opgeheven: verzekerden bij CZ met de labels: Anderzorg, CZDirect, Just, Nationale Nederlanden en OHRA welkom.

In verband met beperkende contracteringsvoorwaarden met  specifieke verzekeraars, goldt tot 1 mei 2021 voor de verzekerden van CZ en de labels CZ-Direct, Just, Nationale Nederlanden en OHRA een aanmeldstop. Deze stop is per heden opgeheven. Indien u verzekerd bent bij CZ of een van de bovengenoemde labels, en vragen heeft t.a.v. uw eigen situatie, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar (afd. zorgbemiddeling) of ons secretariaat (085-0410071).

Zorgbemiddeling
Indien u bij bovenstaande verzekeraars bent aangesloten en er van overtuigd bent dat uw situatie urgent is en u niet elders terecht kunt (bijvoorbeeld vanwege taalproblemen of specifieke problematiek) raden wij u aan om met de zorgbemiddelingsservice van uw verzekeraar contact op te nemen, of uw huisarts te verzoeken om overleg over uw situatie met een van onze aanmeldcoördinatoren.

Voor verdere inhoudelijke vragen ten aanzien van wachttijden of onze behandelmogelijkheden op de diverse locaties helpt ons secretariaat u graag verder.

Maatregel bij actuele Corona virus:
Praktijk beperkt heropend voor afspraken op locatie

Gezien de toegenomen covid-besmettingen zijn ook wij weer voorzichtiger met face to face afspraken. Graag uw aandacht voor het volgende:

We vragen iedereen voor komst per mail of telefonisch te bevestigen:
  • dat u geen verkoudheidsklachten of andere mogelijk corona-gerelateerde klachten hebt,
  • en/of de afgelopen 48 uur niet in aanraking bent geweest met iemand die (mogelijk) corona heeft of in afwachting is van de uitslag van een test.
Dit geldt ook voor mensen die al (volledig) gevaccineerd zijn.
 
Uiteraard kan een afspraak ook niet op locatie plaats vinden als er quarantaine regels na terugkomst uit het buitenland van toepassing zijn.
 

Mocht een van de bovenstaande dingen toch het geval zijn, dan zetten we de afspraak graag om in een beeldbel afspraak.

Ons secretariaat is bereikbaar via: info@ggzintegraal.nl
Daarnaast zijn wij tussen 8.30 en 17.00 bereikbaar op: 085-0410071.
Bij spoed of crisissituatie verzoeken wij u, buiten kantooruren direct contact te zoeken met uw huisarts of huisartsenpost.
Wij streven er naar u zo spoedig mogelijk weer regulier te kunnen ontvangen op onze praktijk.

Hartelijke groet,
Team GGZ Integraal

Over GGZ Integraal

GGZ Integraal is een psychotherapie instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). U kunt hier terecht via uw huisarts voor behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten. Behandeling  vindt plaats vanuit een integratief- en contextueel kader.

Psychische hulpverlening

Door de samenstelling en de expertise van het team is GGZ Integraal efficiënt en laagdrempelig voor zorg aan patiënten met uiteenlopende klachten en diverse achtergronden. Hierbij wordt uitgegaan van uw hulpvraag, de klachten die u ondervindt en aandacht voor de mogelijke onderliggende dynamiek hierbij. Wij werken daarbij minder vanuit zorgpaden maar streven ook in geval van complexere zorgvragen, naar een geïntegreerd behandelbeleid, waarbij door uw behandelaar (-s) in samenwerking met het team en uzelf wordt gestreefd naar een zo vlot en patiëntvriendelijk mogelijke behandelroute. Hierbij valt onder meer te denken aan (combinaties van-) psychodynamische psychotherapie, EMDR, schematherapie, systeembehandeling en cognitief gedragsmatige interventies. Om behandeling direct optimaal vorm te kunnen geven, is desgewenst aanvullend of verdiepend psychodiagnostisch onderzoek binnen dit behandelproces gebruikelijk.

Bij behandelingen is een overzicht te vinden met klachten waarbij wij u kunnen helpen.

Meertalige GGZ

Wij bieden behandelingen in diverse talen als:

•    Engels
•    Nederlands
•    Perzisch (Farsi / Dari)
•    Turks
•    Marokkaans Arabisch (actueel; geen klassiek Arabisch) Aanmeldstop
•    Russisch (aanmeldstop)
•    Duits

Hiermee zijn wij een belangrijke aanvulling binnen de GGZ. Door nauwe samenwerking met verschillende huisartsen – en andere professionals – uit de regio zijn wij in staat om alle hulpvragers snel te spreken, diagnosticeren en behandelen. Hierdoor hebben wij niet of nauwelijks een wachtlijst. Door ons grote netwerk kunnen wij zorgen voor een adequate doorverwijzing indien er hulpvragen zijn waaraan wij niet kunnen beantwoorden.
GGZ Integraal staat voor gedegen kennis, vriendelijkheid, zorgvuldige diagnostiek, en effectieve behandelingen.

ggz-integraal-logo

U kunt bij GGZ Integraal terecht met een verwijzing van uw huisarts. Wij bieden gespecialiseerde behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten.