Welkom

Maatregel bij actuele Corona virus:
Praktijk gesloten voor afspraken op locatie

In verband met de maatregelen conform advies RIVM, geldt een aangepaste aanmeldregeling. Na aanmelding verloopt het intakeproces gedurende de periode dat deze maatregelen van kracht zijn, telefonisch en indien mogelijk via beeldbellen. Daarnaast zal GGZ Integraal vanaf heden alle afspraken met patiënten in overleg eveneens (beeld-) telefonisch houden.

Voor het maken van afspraken, bevestigen of verzetten van contactmomenten of andere vragen verzoeken wij u gebruik te maken van het volgende mailadres:

info@ggzintegraal.nl

Telefonisch zijn we in dringende gevallen (beperkter) bereikbaar op:
085-0410071. Bij spoed of crisissituatie verzoeken wij u, buiten kantooruren direct contact te zoeken met uw huisarts of huisartsenpost.

Wij hopen u zo spoedig mogelijk weer te kunnen ontvangen op onze praktijk.

Hartelijke groet,
Team GGZ Integraal

Aanmeldstop Turks- en Marokkaans Arabisch sprekenden

Vanwege beperkte beschikbaarheid is er op dit moment een aanmeldstop voor Turks- en Marokkaans- Arabisch sprekende patiënten bij GGZ Integraal. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons secretariaat.

Aanmeldstop CZ specialistische zorg

In verband met beperkende contracteringsvoorwaarden met  specifieke verzekeraars, geldt per 2020 voor de verzekerden van CZ en de labels CZDirect, Just, Nationale Nederlanden en OHRA tot nader orde een  aanmeld-stop voor specialistische zorgverlening. Indien u verzekerd bent bij CZ of een van de bovengenoemde labels, en vragen heeft t.a.v. uw eigen situatie, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of ons secretariaat (085-0410071).

Voor verdere inhoudelijke vragen ten aanzien van wachttijden of onze behandelmogelijkheden op de diverse locaties & informatie over de status van de contractafspraken met diverse verzekeraars (of uw verzekeraar in 2020 een behandeling zal vergoeden) kunt u vanzelfsprekend contact opnemen.

Indien u bij bovenstaande verzekeraars bent aangesloten en er van overtuigd bent dat uw situatie urgent is en u niet elders terecht kunt (bijvoorbeeld vanwege taalproblemen of specifieke problematiek) raden wij u aan om met de zorgbemiddelingsservice van uw verzekeraar contact op te nemen, en via uw huisarts te verzoeken om overleg over uw situatie met een van onze aanmeld coördinatoren.

Over GGZ Integraal

GGZ Integraal is een psychotherapie instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). U kunt hier terecht via uw huisarts voor behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten. Behandeling  vindt plaats vanuit een integratief- en contextueel kader.

Psychische hulpverlening

Door de samenstelling en de expertise van het team is GGZ Integraal efficiënt en laagdrempelig voor zorg aan patiënten met uiteenlopende klachten en diverse achtergronden. Hierbij wordt uitgegaan van uw hulpvraag, de klachten die u ondervindt en aandacht voor de mogelijke onderliggende dynamiek hierbij. Wij werken daarbij minder vanuit zorgpaden maar streven ook in geval van complexere zorgvragen, naar een geïntegreerd behandelbeleid, waarbij door uw behandelaar (-s) in samenwerking met het team en uzelf wordt gestreefd naar een zo vlot en patiëntvriendelijk mogelijke behandelroute. Hierbij valt onder meer te denken aan (combinaties van-) psychodynamische psychotherapie, EMDR, schematherapie, systeembehandeling en cognitief gedragsmatige interventies. Om behandeling direct optimaal vorm te kunnen geven, is desgewenst aanvullend of verdiepend psychodiagnostisch onderzoek binnen dit behandelproces gebruikelijk.

Bij behandelingen is een overzicht te vinden met klachten waarbij wij u kunnen helpen.

Meertalige GGZ

Wij bieden behandelingen in diverse talen als:

•    Engels
•    Nederlands
•    Perzisch (Farsi / Dari)
•    Turks
•    Marokkaans Arabisch
•    Russisch
•    Spaans

Hiermee zijn wij een belangrijke aanvulling binnen de GGZ. Door nauwe samenwerking met verschillende huisartsen – en andere professionals – uit de regio zijn wij in staat om alle hulpvragers snel te spreken, diagnosticeren en behandelen. Hierdoor hebben wij niet of nauwelijks een wachtlijst. Door ons grote netwerk kunnen wij zorgen voor een adequate doorverwijzing indien er hulpvragen zijn waaraan wij niet kunnen beantwoorden.
GGZ Integraal staat voor gedegen kennis, vriendelijkheid, zorgvuldige diagnostiek, en effectieve behandelingen.

ggz-integraal-logo

U kunt bij GGZ Integraal terecht met een verwijzing van uw huisarts. Wij bieden gespecialiseerde behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten.