Welkom

Actueel en nieuws

Na een eerder bezoek in Alphen aan den Rijn, kwam begin 2024 een delegatie van de zorgbemiddeling van Zorg en Zekerheid langs bij ons; dit keer in Leiden.
Zorg en Zekerheid is in de Leidse regio een grote zorgverzekeraar en veel van onze clientèle zijn bij hen verzekerd.
Vanuit de bemiddelingsvragen die wij van hen kregen, is sinds onze oprichting in 2016, gaandeweg een heel prettige en efficiënte samenwerking ontstaan. Zo kunnen we elkaar snel en gemakkelijk bereiken, vragen stellen en verwijzingen voorleggen.
We waarderen deze samenwerking en de moeite die dit zorgbemiddelingsteam neemt om voor haar verzekerden op pad te gaan en de zorgorganisaties van nabij te verkennen.
De delegatie heeft o.a. tijdens dit bezoek kennisgenomen van ons nieuwe pand te Schuttersveld 36 Leiden, ons nieuwe aanbod van groepsbehandelingen en individueel lichaamsgericht werk, ons team en onze ideeën over onze dagelijkse manier van benadering en behandelwijzen. Het was een plezierig en vruchtbaar bezoek.

Onlangs heeft Integraal Psychotherapie - naast haar gebruikelijke taken in kader van patiëntenzorg - een uitgebreid proces van uitwisseling met zorgverzekeraar Zilveren Kruis/Achmea succesvol afgerond. Onderstaand een korte berichtgeving hierover.
Achtergrond
In 2021 hebben wij Zilveren Kruis/Achmea als zorgverzekeraar verzocht om extra budget vrij te maken voor de toenemende en soms schrijnende aanmeldingen. Deze situatie ontstond met name na het sluiten van andere zorginstellingen in meerdere regio's.
Dit verzoek bewoog de zorginkoop van Zilveren Kruis/Achmea echter om de betrouwbaarheid van onze organisatie te controleren door middel van het opvragen van gedetailleerde bedrijfsinformatie wat betreft personeelsgegevens, loon-en werkverdeling, contractafspraken met andere verzekeraars, gemaakte zorgkosten en onze keuzes en motivatie rondom specifiek zorgbeleid en verrichtingen etc.
Deze toetsing bracht vanzelfsprekend de nodige ethische en juridische kanttekeningen met zich mee, om voor beide partijen te respecteren en rekening mee te houden. Wederzijdse inspanningen en professionaliteit hielpen om tot een feitelijke analyse van de organisatie te komen.
Conclusie
Na een 3 jaar durend traject van toetsing en beoordeling door de zorgverzekeraar, en transparante doch zorgvuldige informatieverstrekking vanuit Integraal Psychotherapie, hebben beide partijen dit proces tot een goed einde kunnen brengen en volgde ook de erkenning van de zorgverzekeraar voor de integriteit van Integraal als samenwerkingspartner/zorgverlener. Dit heeft uiteindelijk ook geleid tot een sterkere gezamenlijke basis en motivatie voor verdere voortzetting van deze samenwerking.

Vanaf heden is de eerder geldende algemene aanmeldstop opgeheven.  Wel geldt nog een aanmeldstop voor specifieke zorgverzekeraars. Deze specifieke aanmeldstops gelden voor de verzekeraars waarmee wij geen contract hebben voor dit jaar, of, in sommige gevallen vanwege specifieke contractafspraken waar wij aan gehouden zijn.

Mocht u, in dringende gevallen alsnog een beroep willen doen op een uitzondering, dan kunt u -via uw verwijzer/huisarts- contact met ons opnemen voor overleg.

Met vriendelijke groet,

Team Integraal

Vacatures GGZ Integraal

GGZ Integraal is op zoek naar een klinisch psycholoog, psychiater en basispsycholoog om ons team (met opleidingsplekken voor GZ. PT en KP) te versterken en diverse uitbreidingen op onze locaties in Leiden en Alphen aan den Rijn verder vormgeven. Wij bieden een leuke en plezierige werkplek met veel aandacht voor persoonlijke en professionele groei en ruimte voor onderzoek en ontwikkeling op gebied van behandeling en diagnostiek. Ons nieuwe pand in Leiden biedt ons nieuwe mogelijkheden en een fijne praktijk locatie met ruimte voor diverse behandelvormen en gezamenlijke (kook & eet-) momenten.

GGZ Integraal biedt integratieve- en contextuele zorg aan patiënten met uiteenlopende problematiek en achtergrond. Binnen onze zorgverlening richten we ons op het bieden van psychologische- en psychiatrische diagnostiek, hulpverlening en psychotherapie, op het (BIG-) opleiden van collega’s, op onderzoek & ontwikkeling van klinische- en theoretische perspectieven op het gebied van onder andere trauma, autistische condities en persoonlijkheidsproblematiek.

Voor toekomstige collega’s bieden we een plezierige werkplek met uitstekende arbeidsvoorwaarden, veel ruimte voor eigen invulling van taken en aandachtsgebieden.

Voor meer informatie over onze organisatie, team en werkwijze kijk op www.ggzintegraal.nl of neem contact op via ons secretariaat (085 0410071).

Wij zijn verhuisd!

Vanaf maandag 30 oktober kijken wij er naar uit om u in onze nieuwe praktijk te ontvangen.

Ons nieuwe adres is:

Integraal Psychotherapie
Schuttersveld 36 (2e etage)
2316 ZD Leiden

Onze praktijk-locatie bevindt zich op de 2e etage van het hoekgebouw, boven de Jeugd Bescherming West.

Enkele aanpassingen van de entree moeten nog afgerond. Het kan zijn dan u daarom de eerste 2 weken wordt binnengelaten door de portier. Als u zich meldt voor Integraal, wordt u gewezen op de route naar boven (2e). U hoeft zich dus NIET te identificeren bij de portier. Op de 2e verdieping vindt u onze ontvangstbalie en wachtkamer waar u zich kunt melden voor uw afspraak.

Vanuit Leiden CS is de loopafstand 5 minuten ongeveer.
Met de auto kunt u parkeren in de nabijgelegen parkeergarage bij de Molen de Valk, op de Lammermakt in Leiden.

https://www.p1.nl/parkeren/leiden/parkeergarage-lammermarkt

GGZ Integraal beschikt over een cliëntenraadgeving die een belangrijke adviserende en consultatieve rol heeft binnen onze instelling en werkwijze. De behoeften en wensen van onze cliënten worden zo betrokken bij het inrichten van onze behandelingen, nieuw behandelaanbod en keuzes voor (inrichting van-) onze locaties en samenwerkingsverbanden. Met deze werkwijze streven we naar een actieve, gezamenlijke groei en doorgaanse afstemming van ons behandelaanbod op zorgvragen en betrokkenheid van onze cliënten.

Voor de vormgeving van deze clientenraadgeving is een clientenraad die geregeld zitting heeft en met andere beleidsorganen binnen GGZ Integraal afstemt. Zij overleggen zo met elkaar, het bestuur en de raad van Toezicht, over recente ontwikkelingen, doelstellingen en andere actuele vragen rondom de zorgverlening.

Om zitting te kunnen nemen in de cliëntenraad van G GZ Integraal kunt u zich aanmelden als cliënt, maar ook oud-cliënten kunnen zich hiervoor opgeven.
Voor meer informatie kunt u bij uw behandelaar of via het secretariaat aangeven dat u graag benadert wordt voor een gesprek. Wij nodigen u dan uit op onze hoofd locatie in Leiden. Een ieder die zich hiervoor zou willen aanmelden om zich voor een periode toe te wijden hieraan, is van harte uitgenodigd om dit te doen. Vanuit praktisch oogpunt kunnen wij op dit moment enkel Nederlandssprekende cliënten aan de raad toevoegen. Mocht u onvoldoende Nederlands spreken, en graag zitting nemen of uw mening/advies bespreken, dan kunt u dit graag aangeven, om te kijken hoe we dit mogelijk kunnen maken.

Op dit moment geldt een tijdelijke aanmeldstop voor Turks- en Marokkaanssprekenden, in verband met beperkte beschikbaarheid van behandelaren.

Daarnaast geldt een tijdelijke aanmeldstop voor de zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea en haar labels, en voor Menzis, Anderzorg, Hema en Vvink.
Deze aanmeldstop geldt vanaf 20 september voor de duur van 4-6 weken.
Voor meer informatie of overleg ivm urgente/ schrijnende gevallen kunt u, in samenspraak met uw huisarts/verwijzer, contact opnemen met ons secretariaat.

Voor verdere inhoudelijke vragen ten aanzien van wachttijden of onze behandelmogelijkheden op de diverse locaties helpt ons secretariaat u graag verder.

Wij hebben contractafspraken gemaakt met de volgende zorgverzekeraars met de labels:

Zorg en Zekerheid (met AZVZ)
Achmea (met Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Interpolis, ZieZo en PROlife)
ONVZ (met VVAA, PNOzorg en Jaah)
CZ (met Nationale Nederlanden, OHRA, Just en CZdirect)
ENO (met Salland en ZorgDirect)
ASR (met Ditzo)
DSW (met Stad Holland en InTwente)
Caresq (met Eucare)

Wij hebben voor 2023 géén contract met Menzis (met Anderzorg, Hema en VINK) en niet met VGZ en haar labels.

Begin 2022 heeft GGZ Integraal bezoek gehad van de IGZ die met name benieuwd was naar onze werkwijze (inhoudelijk en organisatorisch) en het verhaal achter de mate van onze bedrijfsefficiëntie oftewel onze relatief lage overhead, optimale contactvoering (omzet) en consequent korte wachttijden.

In dit bezoek hebben we kunnen spreken over de visie achter het ontstaan, de cultuur en de werkwijze van onze organisatie, én de ontwikkelingen en uitdagingen in ons werkveld in het algemeen. Daarnaast was het een goede gelegenheid om over de ontwikkelingen rondom het ZPM, de samenwerking met zorgverzekeraars en wat we hierin meemaken, aan de orde te brengen. De IGZ was nieuwsgierig en had veel vragen. Ze zijn veel over ons te weten gekomen maar we hebben ook van hen geleerd. Hieronder volgt de eindconclusie en verbeteradviezen opgenomen uit het rapport van de IGZ.

De inspectie is van oordeel dat GGZ Integraal kwalitatieve goede en veilige zorg biedt. Richtlijnen, protocollen en werkinstructies zijn op orde en medewerkers kunnen hiermee uit de voeten. Er is een open en veilige werkcultuur. Er zijn voldoende mogelijkheden voor medewerkers om (bij)scholing te volgen. Het behandelaanbod is afgestemd op de behoeften van de patiënten en de wachttijden zijn binnen de Treeknormen. De dossiervoering is zorgvuldig en het aannamebeleid wordt correct uitgevoerd.

IGZ had verder terecht ook verbeterpunten met betrekking tot het verversen (updaten) van de inhoud van de website en efficiënter maken van elektronische mogelijkheden bij medische contacten tussen de artsen en de apotheken. Deze punten zijn inmiddels opgepakt.

Mocht u naar aanleiding van dit rapport vragen hebben, kunt u contact opnemen.

Over GGZ Integraal

GGZ Integraal is een psychotherapie instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). U kunt hier terecht via uw huisarts voor behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten. Behandeling  vindt plaats vanuit een integratief- en contextueel kader.

Psychische hulpverlening

Door de samenstelling en de expertise van het team is GGZ Integraal efficiënt en laagdrempelig voor zorg aan patiënten met uiteenlopende klachten en diverse achtergronden. Hierbij wordt uitgegaan van uw hulpvraag, de klachten die u ondervindt en aandacht voor de mogelijke onderliggende dynamiek hierbij. Wij werken daarbij minder vanuit zorgpaden maar streven ook in geval van complexere zorgvragen, naar een geïntegreerd behandelbeleid, waarbij door uw behandelaar (-s) in samenwerking met het team en uzelf wordt gestreefd naar een zo vlot en patiëntvriendelijk mogelijke behandelroute. Hierbij valt onder meer te denken aan (combinaties van-) psychodynamische psychotherapie, EMDR, schematherapie, systeembehandeling en cognitief gedragsmatige interventies. Om behandeling direct optimaal vorm te kunnen geven, is desgewenst aanvullend of verdiepend psychodiagnostisch onderzoek binnen dit behandelproces gebruikelijk.

Bij behandelingen is een overzicht te vinden met klachten waarbij wij u kunnen helpen.

Meertalige GGZ

Wij bieden behandelingen in diverse talen als:

•    Engels
•    Nederlands
•    Perzisch (Farsi / Dari) (beperkte aanname)
•    Turks: (aanmeldstop)
•    Marokkaans Arabisch (aanmeldstop)
Op dit moment géén klassiek Arabisch
•    Russisch (beperkte aanname)

Hiermee zijn wij een belangrijke aanvulling binnen de GGZ. Door nauwe samenwerking met verschillende huisartsen – en andere professionals – uit de regio zijn wij in staat om alle hulpvragers snel te spreken, diagnosticeren en behandelen. Door ons grote netwerk kunnen wij zorgen voor een adequate doorverwijzing indien er hulpvragen zijn waaraan wij niet kunnen beantwoorden.
GGZ Integraal staat voor gedegen kennis, vriendelijkheid, zorgvuldige diagnostiek, en effectieve behandelingen.

ggz-integraal-logo

Let op: we zijn verhuisd

 Ons nieuwe adres is:

Integraal Psychotherapie
Schuttersveld 36 (2e etage)
2316 ZD Leiden

We zien u graag op onze nieuwe locatie, Schuttersveld 36 (2e etage).
Enkele aanpassingen van de entree moeten nog afgerond. Het kan zijn dan u daarom de eerste 2 weken wordt binnengelaten door de portier. Als u zich meldt voor Integraal, wordt u gewezen op de route naar boven (2e). U hoeft zich dus NIET te identificeren bij de portier. Op de 2e verdieping vindt u onze ontvangstbalie en wachtkamer waar u zich kunt melden voor uw afspraak.

GGZ Integraal is HKZ gecertificeerd Kwaliteit HKZsinds 2018 en voldoet aan de normen conform WTZA en WNT.


GGZ Integraal beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut 2022.

 

U kunt bij GGZ Integraal terecht met een verwijzing van uw huisarts. Wij bieden gespecialiseerde behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten.