Welkom

Actueel en nieuws

Voor de volgende verzekeraars en labels, geldt een -tijdelijke- aanmeldstop in verband met contractbeperkingen:

-Achmea (met Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Interpolis, ZieZo en PROlife)

-Menzis (met Anderzorg, Hema en INK)

Deze stop geldt vooralsnog voor de periode tot juni 2022. Daarna kunnen mogelijk nieuwe aanmeldingen weer worden aangenomen.

Voor CZ en haar labels geldt een gefaseerd aannamebeleid,
om de toestroom van patiënten intern te kunnen verwerken en de tijd tussen aanmelding, intake en start behandeling goed op elkaar aan te laten sluiten.
Ook voor CZ geldt een voorlopige stop in nieuwe aannames (tot juni 2022) in verband met de grote toestroom eerder dit jaar, en de beperkingen in de contractafspraken.
Mocht u hierover tussentijds informatie willen, dan kunt u altijd contact opnemen met ons secretariaat 085-0410071

Voor informatie over alternatieve behandelinstellingen kunt u contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar.

Per 2022 BEHANDELSTOP voor VGZ verzekerden
Vanaf januari 2022 zal GGZ Integraal geen behandelingen aanbieden voor verzekerden bij VGZ en de labels UMC, IZA, Univé, Zekur, Bewuzt en IZZ.
Dit geldt zowel voor nieuwe aanmeldingen als voor mensen die op dit moment in behandeling zijn.
Vanwege de samenwerkingsvoorwaarden voor 2022 die VGZ ons zojuist heeft laten weten, is het niet werkbaar om er mee door te gaan.
Wij doen ons best om onze bestaande patiënten hierover zo snel mogelijk te informeren.
Voor verdere informatie over de actuele contractafspraken met alle zorgverzekeraars kunt u contact opnemen met:
Secretariaat GGZ Integraal op telefoonnummer: 085-0410071 of mail naar info@ggzintegraal.nl

Wij hebben contractafspraken gemaakt met de volgende zorgverzekeraars met de labels:

Zorg en Zekerheid (met AZVZ)
Achmea (met Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Interpolis, ZieZo en PROlife)
ONVZ (met VVAA, PNOzorg en Jaah)
Menzis (met Anderzorg, Hema en INK)
CZ (met Nationale Nederlanden, OHRA, Just en CZdirect)
ENO (met Salland en ZorgDirect)
ASR (met Ditzo)
DSW (met Stad Holland en InTwente)

Voor Marokkaans-Arabisch- en Russisch-sprekenden geldt een tijdelijke aanmeldstop in verband met beperkte beschikbaarheid van behandelaren. Neem voor meer informatie graag contact op met ons secretariaat.

Voor verdere inhoudelijke vragen ten aanzien van wachttijden of onze behandelmogelijkheden op de diverse locaties helpt ons secretariaat u graag verder.

Over GGZ Integraal

GGZ Integraal is een psychotherapie instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). U kunt hier terecht via uw huisarts voor behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten. Behandeling  vindt plaats vanuit een integratief- en contextueel kader.

Psychische hulpverlening

Door de samenstelling en de expertise van het team is GGZ Integraal efficiënt en laagdrempelig voor zorg aan patiënten met uiteenlopende klachten en diverse achtergronden. Hierbij wordt uitgegaan van uw hulpvraag, de klachten die u ondervindt en aandacht voor de mogelijke onderliggende dynamiek hierbij. Wij werken daarbij minder vanuit zorgpaden maar streven ook in geval van complexere zorgvragen, naar een geïntegreerd behandelbeleid, waarbij door uw behandelaar (-s) in samenwerking met het team en uzelf wordt gestreefd naar een zo vlot en patiëntvriendelijk mogelijke behandelroute. Hierbij valt onder meer te denken aan (combinaties van-) psychodynamische psychotherapie, EMDR, schematherapie, systeembehandeling en cognitief gedragsmatige interventies. Om behandeling direct optimaal vorm te kunnen geven, is desgewenst aanvullend of verdiepend psychodiagnostisch onderzoek binnen dit behandelproces gebruikelijk.

Bij behandelingen is een overzicht te vinden met klachten waarbij wij u kunnen helpen.

Meertalige GGZ

Wij bieden behandelingen in diverse talen als:

•    Engels
•    Nederlands
•    Perzisch (Farsi / Dari)
•    Turks
•    Marokkaans Arabisch (AANMELDSTOP)
& actueel; geen klassiek Arabisch
•    Russisch (aanmeldstop)
•    Duits

Hiermee zijn wij een belangrijke aanvulling binnen de GGZ. Door nauwe samenwerking met verschillende huisartsen – en andere professionals – uit de regio zijn wij in staat om alle hulpvragers snel te spreken, diagnosticeren en behandelen. Hierdoor hebben wij niet of nauwelijks een wachtlijst. Door ons grote netwerk kunnen wij zorgen voor een adequate doorverwijzing indien er hulpvragen zijn waaraan wij niet kunnen beantwoorden.
GGZ Integraal staat voor gedegen kennis, vriendelijkheid, zorgvuldige diagnostiek, en effectieve behandelingen.

ggz-integraal-logo

GGZ Integraal is HKZ gecertificeerd Kwaliteit HKZsinds 2018 en voldoet aan de normen conform WTZi en WNT.


GGZ Integraal beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut 2022.

 

U kunt bij GGZ Integraal terecht met een verwijzing van uw huisarts. Wij bieden gespecialiseerde behandeling voor de meest voorkomende psychische klachten.