Zelf uw behandeling betalen

De zorgverzekeraar vergoedt alleen de behandelingen die passen binnen de kaders van de generalistische Basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage. Wel kan voor de behandeling, afhankelijk van uw zorgpolis, een eigen risico worden doorberekend.

Het is ook mogelijk om uw behandeling zelf te betalen. GGZ Integraal biedt behandeling binnen de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ voor een tarief van € 100,00 per uur (zowel voor directe als indirecte kosten).

Het is mogelijk om u zelf aan te melden bij GGZ Integraal zonder tussenkomst van uw huisarts of zorgverzekeraar. Er kunnen verschillende redenen zijn om hiervoor te kiezen:

  • U wilt dat er geen diagnose gesteld wordt.
  • U heeft klachten waar geen behandeling voor wordt vergoed.
  • U heeft geen verwijzing van uw huisarts en wilt liever rechtstreeks worden aangemeld.
  • Andere persoonlijke overwegingen.

Indien u uw behandeling zelf wilt betalen, vragen wij u vooraf contact op te nemen met ons secretariaat op tel nr. 085-0410071