Zorg Prestatie Model

Per 1 januari 2022 geld in Nederland het nieuwe Zorg Prestatie Model (ZPM) in de GGZ

Uitvoering Zorg Prestatie Model -landelijke verandering binnen de GGZ
Vanaf januari 2022 geldt in Nederland een nieuwe werkwijze voor het registreren en declareren van uw behandeling bij uw zorgverzekeraar. In onderstaand overzicht lichten we toe wat dit voor u betekent.

Landelijke declaratieafspraken
Binnen het ZPM zijn alle tarieven en vergoedingen door de overheid vastgesteld. Ieder contactmoment wordt afzonderlijk gefactureerd. Dit geldt zowel voor een gesprek op de praktijk, een telefonisch gesprek of voor contact per mail of intercollegiaal overleg. Meerdere contactmomenten op dezelfde dag, worden opgeteld en verwerkt in één factuur. Deze facturen dienen vanaf dit jaar maandelijks te worden ingediend bij uw verzekeraar.

Werkwijze GGZ Integraal
Wij reserveren voor u een bepaalde tijd in onze agenda (zgn. ‘planning is realisatie’ variant).
Deze tijd bepaalt de kosten per consult. Mocht de gerealiseerde tijd meer dan 15 minuten afwijken van de geplande tijd dan passen we dit na het consult aan. Bij meerdere contactmomenten per dag, worden deze opgeteld tot één factuur. Afhankelijk van het type consult, staat hier een standaard vergoeding voor. Deze kunt u vinden op: www.zorgprestatiemodel.nl

Afhankelijk van uw eigen polisvoorwaarden en onze contractafspraken met verzekeraars, wordt een percentage van de standaardvergoeding aan GGZ Integraal toegekend. Er geldt een onderscheid in:
-de aard van het contact (diagnostiek of behandelcontact)
-het beroep van de zorgverlener
-de setting van de behandeling (mono-of multidiscipliniar)

Kosten voor u als patiënt
GGZ Integraal vraagt GEEN eigen bijdrage van haar patiënten.
Wel zal uw zorgverzekeraar uw jaarlijkse eigen risico bij u innen. Dit kan betekenen dat u hierdoor zowel in december 2021, als in de eerste maand (-en) van 2022, uw eigen risico moet betalen. Voor startende behandelingen geldt dat het kan zijn dat uw eigen risico direct bij de eerste maandelijkse indiening van uw behandelnota bij uw zorgverzekeraar, aan u wordt verrekend. Mocht dit voor u problemen opleveren, bespreek dit met uw behandelaar en geef aan dat u hierbij hulp nodig heeft. We kunnen dan kijken wat mogelijkheden zijn voor u om hierbij geholpen te worden.

Verplicht eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent in 2022 dat u de eerste € 385 van zorg uit het basispakket zelf betaalt.

U kunt bij uw zorgverzekeraar vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met € 100, € 200, € 300, € 400 en € 500. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering. De ophoging van uw eigen risico zal ook een hogere maandelijkse bijdrage aan zorgkosten vanuit uw zorgverzekeraar betekenen. Wij hebben geen invloed op dit proces, dit gaat tussen u en uw zorgverzekeraar. Voor eventuele vragen hierover kunt u contact opnemen, maar raden wij ook aan uw zorgverzekeraar te raadplegen.

Werkwijze registratie en declaraties GGZ
Bij uw aanmelding zal u worden gevraagd om toestemming voor onder ander de aanmaak van uw dossier bij ons. Dit dossier wordt gebruikt voor de registratie en afhandeling van alle activiteiten die rondom uw behandeling nodig zijn, zoals het opslaan van uw verwijsbrief, gegevens van uw huisarts etc. Ook worden er registraties gemaakt van belangrijke onderdelen van uw behandelproces bij ons. Bijvoorbeeld de doelen en afspraken in uw behandelplan.

Privacyverklaring?
Ten aanzien van de gegevens die naar uw zorgverzekeraar worden verstuurd, willen we u nog wijzen op uw recht om via een Privacyverklaring de gegevens die worden overgedragen, zo beperkt mogelijk te maken. U kunt dit altijd met uw behandelaar bespreken, en tijdens of uiterlijk bij het afsluiten van uw behandeling besluiten.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw declaratie, het eigen risico of een andere vraag? Neem dan gerust even contact op met GGZ Integraal.