Klacht

GGZ Integraal neemt uw klacht uiterst serieus. Onze medewerkers doen hun uiterste best om u te behandelen op een manier die aansluit bij uw behoeften en verwachtingen. Mocht u toch een klacht hebben dan kunt u de volgende stappen doorlopen:

 • bespreek de klacht met de medewerker(s) in kwestie, eventueel met behulp van een derde persoon (bijv. een behandelcoördinator). Een groot deel van de klacht zal in overleg kunnen worden opgelost.
 • als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost of als u niet met een betrokken medewerker wilt spreken dan kunt u de klacht ook rechtstreeks aan de klachtencommissie voorleggen. Deze commissie is ingesteld conform de WKKGZ. U dient uw klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie: GGZ Integraal t.a.v. de klachtencommissie. Schipholweg 96A, 2316 XD Leiden. Of via de klachtencoördinator op: info@ggzintegraal.nl;
 • de volgende punten moeten hierin worden opgenomen:
  • het incident waarover uw klacht gaat;
  • waar en wanneer het incident plaatsvond
;
  • tegen wie de klacht is gericht;
  • naam, dagtekening, handtekening en de locatie waar u onder behandeling bent.

Uw klacht zal vervolgens door deze commissie intern worden onderzocht, en in samenspraak met u zal worden gekeken naar mogelijke oplossingen.

Daarnaast is de klachtenregeling- en geschillencommissie van de LVVP:
https.//lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-overde-behandelaar
Of schriftelijk naar: Klachten-/geschillencommissieLVVP
T.a.v. Mr. N. van den Burg
Postbus 13085
3507 LB Utrecht

NB: In verband met toetsings- en beoordelingsproblemen, kunt u geen klacht indienen wanneer/ nadat u verzocht hebt uw dossier te laten vernietigen.