Klacht

GGZ Integraal neemt uw klacht uiterst serieus. Onze medewerkers doen hun uiterste best om u te behandelen op een manier die aansluit bij uw behoeften en verwachtingen. Mocht u toch een klacht hebben dan kunt u de volgende stappen doorlopen:

 • bespreek de klacht met de medewerker(s) in kwestie. Een groot deel van de klacht zal in overleg kunnen worden opgelost. Is dit niet uw gewenste oplossing? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencoördinator via info@ggzintegraal.nl;
 • als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost of als u niet met een betrokken medewerker wilt spreken dan kunt u de klacht rechtstreeks aan de klachtencommissie voorleggen. Deze commissie is ingesteld conform de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en bestaat uit interne en externe leden. U dient uw klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie: GGZ Integraal t.a.v. de klachtencommissie. Schipholweg 96A, 2316 XD Leiden.
 • de volgende punten moeten hierin worden opgenomen:
  • het incident waarover uw klacht gaat;
  • waar en wanneer het incident plaatsvond
;
  • tegen wie de klacht is gericht;
  • naam, dagtekening, handtekening en de locatie waar u onder behandeling bent.