Wat kunnen wij voor u doen?

Integratief en Contextueel behandelen

GGZ Integraal is integratief en contextueel. Vanuit verschillende psychotherapeutische kaders maken wij een gedegen plan van aanpak die goed aansluit bij uw klachten, wensen en capaciteiten. We houden daarbij zorgvuldig rekening met de context: waar u vandaan komt en waar u zich bevindt. Bij GGZ Integraal maakt  onder meer gebruik van methoden en technieken georiënteerd op:

  • Transculturele psychiatrie en psychotherapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Psychodynamische (psychoanalytische) psychotherapieën
  • Integratieve psychotherapie
  • EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing
  • Narratieve exposure therapie
  • Lichttherapie
  • Systemische zienswijze
  • Client-centered psychotherapie
  • Groepstherapie

Het zorgtraject bij GGZ Integraal

Wanneer u zich wilt aanmelden bij GGZ Integraal, heeft u een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist nodig. Dit is van belang voor de vergoeding van de behandelingen door uw zorgverzekeraar.

Intake, diagnostiek en advies

Uw eerste afspraak is een intakegesprek. In dit gesprek wordt een nader beeld geschetst van uw problematiek en uw levensloop met eventuele bijzonderheden. Het intakegesprek vormt een belangrijk onderdeel van het diagnostisch traject. 

Op grond van de intake wordt besloten wat het voorlopige beleid is. Er kunnen verdere onderzoeken nodig zijn, zoals een psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek. Dit wordt met u besproken in het volgend gesprek: een adviesgesprek. Als besloten wordt om verdere onderzoeken af te nemen volgt na deze onderzoeken een tweede adviesgesprek. Hierin worden de bevindingen en het vervolgtraject besproken.

Verdere hulpverlening

Het verdere verloop van uw behandeling hangt af van met u afgesproken is in het adviesgesprek.

Psychische hulp voor groepen

GGZ Integraal heeft een wisselende samenstelling van groepsbehandelingen. In verband met de actuele situatie zijn deze op dit moment niet actief.
Wij verwachten op korte termijn de groepsmodules  weer te kunnen aanbieden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

No show

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd. Indien u zonder tijdig bericht niet op een afspraak verschijnt, kunnen wij de kosten bij u in rekening brengen.
Op dit moment hebben wij (nagenoeg) geen wachtlijst.