Wachttijden

Bij GGZ Integraal proberen wij u zo snel mogelijk te helpen. Maandelijks publiceren wij u ter informatie onze actuele wachttijden. Voor specifieke talen kunnen afwijkende wachttijden gelden. 

Waarom zijn er wachtlijsten in de ggz?

GGZ-instellingen zoals GGZ Integraal werken onder zorgcontracten die verzekeraars hebben gesloten met zorgverleners. Deze blijken soms te krap waardoor veel instellingen voor het eind van het jaar al aan het zorgplafond zitten en geen patiënten meer kunnen aannemen. GGZ Integraal probeert dit zo veel mogelijk te voorkomen en biedt als zorgverlener, uw intake en behandeling binnen deze contractbeperkingen zo snel als mogelijk. Voor meer informatie hierover kunt u altijd contact opnemen. Uw zorgverzekeraar heeft de plicht om de nodige zorg tijdig te leveren. Loopt u tegen problemen aan, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Wat is de wachttijd?

Bij het vaststellen van de wachttijden hanteren wij de regels die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De definitie van deze regeling is als volgt: het aantal weken tussen het moment dat u of uw verwijzer een eerste afspraak maakt bij GGZ Integraal voor een intakegesprek, tot het moment dat u terecht kan. Voor de bepaling van de aanmeldingswachttijd wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.

Actueel

Wachttijden volwassenen per 1 oktober 2023

De eerstgenoemde tijd de wachttijd tussen aanmelding en het eerste intakegesprek. De tweede tijd is de wachttijd na de intake tot de start van de behandeling.

Tot intakegesprek Tot start behandeling
Haarlem6 tot 8 weken2 weken
Alphen a/d Rijn6 tot 8 weken2 weken
Leiden6 tot 8 weken2 weken