Wachttijden

Bij GGZ Integraal proberen wij u zo snel mogelijk te helpen. Maandelijks publiceren wij u ter informatie onze actuele wachttijden. Voor specifieke talen kunnen afwijkende wachttijden gelden. 

Waarom zijn er wachtlijsten in de ggz?

GGZ-instellingen zoals GGZ Integraal werken onder zorgcontracten die verzekeraars hebben gesloten met ggz-behandelaars. Deze blijken soms te krap waardoor veel behandelaars halverwege het jaar al aan het zorgplafond zitten en geen patiënten meer kunnen aannemen. GGZ Integraal behandelt als zorgaanbieder binnen deze contracten zo snel als mogelijk. Uw zorgverzekeraar heeft de plicht om de zorg tijdig te leveren. Loopt u tegen problemen aan, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Wat is de wachttijd?

Bij het vaststellen van de wachttijden hanteren wij de regels die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De definitie van deze regeling is als volgt: het aantal weken tussen het moment dat u of uw verwijzer een eerste afspraak maakt bij GGZ Integraal voor een intakegesprek, tot het moment dat u terecht kan. Voor de bepaling van de aanmeldingswachttijd wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.

Actueel

Wachttijden volwassenen per 1 januari 2022

De eerstgenoemde tijd de wachttijd tussen aanmelding en het eerste intakegesprek. De tweede tijd is de wachttijd na de intake tot de start van de behandeling.

1 Tot intakegesprek2 Tot start behandeling
Haarlem2 tot 5 weken2 weken
Alphen a/d Rijn2 tot5 weken2 weken
Leiden2 tot 5 weken2 weken