Publicaties vanaf 2010

2023

Edrisi, M. (2023). ‘Psychische huid’ bij autisme en narcisme: een psychoanalytisch perspectief. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 22 (2), 35-44.

2020

Edrisi, M. & Rohlof, J.G.B.M. (2020)
Invloed van cultuur op de lichamelijke beleving;
Oog voor onbekende klachtenpresentaties. PsyXpert 2020-4

2020

Edrisi, M. (2020)
Feeling dead in early traumatization: a case study on the development of hate. Psychoanalytic Quarterly, 89(1), 51-84.

2018

Edrisi, M. (2018)
Multiple complex developmental disorder in de volwassenheid: een psychodynamische invalshoek. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 17(3), 18-30.

2017

Edrisi, M. (2017)
Als een bezetene: psychoanalyse bij complex trauma en gevoelens van doodsheid en haat.
Symposium 100 jaar Psychoanalyse: vrijheid van denken. 17 juni 2017 te Amsterdam.

Vroege en meervoudige traumatische ervaringen kunnen het vrije denken onmogelijk maken. Een patiënt ervaart het trauma niet als pijnlijk, hij valt ermee samen. Aan de hand van een casus wordt duidelijk hoe het proces in een psychoanalyse kan zorgen voor bevrijding van traumatische intrusies, waardoor denken en dromen in vrijheid weer mogelijk wordt.

Review van dit symposium.

2016

Edrisi, M. & Eurelings-Bontekoe, E.H.M. (2016)
Twijfel over de diagnose bij een Iraanse man: psychotische stoornis of desorganisatie na migratie bij autisme?
In R. Borra, R. van Dijk & R. Verboom (red.).
Cultuur en Psychodiagnostiek: Professioneel werken met psychodiagnostsche instrumenten; pp. 247-257. Houten: Bohn, Stafleu & van Loghum.

2015

Edrisi M.
Back to the rhythm: een psychoanalytische beschouwing van autistiforme toestanden bij complex trauma.
Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3:168-180.

2014

Edrisi, M. & Megens, B.
Trauma, persoonlijkheid en behandelproces: zelfpsychologische beschouwing bij de behandeling van een getraumatiseerde vluchteling.
Tijdschrift voor Psychotherapie (40), 02, 93-106.

2013

Edrisi, M. & Kramer, S. (2013)
Culturele diversiteit en migratie
In J. Baars & E. van Meekeren (red);
Een psychische stoornis heb je niet alleen: praten met families en naastbetrokkenen; p 77-92. Amsterdam: Boom.

2012

Edrisi, M. (2012)
Culturele aspecten van de werkrelatie.
In Interculturele Addendum Depressie bij de multidisciplinaire richtlijnen; pp. 33-43. Utrecht: Mikado.

Edrisi, M. & Kramer, S. (2012)
Effectiviteit van de aanpassingen in de werkrelatie.
In Interculturele Addendum Depressie bij de multidisciplinaire richtlijnen; pp. 44-48. Utrecht: Mikado.

2011

Edrisi, M. (2011)
Existentiële schaamte. Reactie op gelijknamige artikel van Rob Wille (2011-2 p. 75-87).
Tijdschrift voor psychoanalyse, 4, 289-290.

Eurelings-Bontekoe, E.; Zwinkels, K.; Schaap-Jonker, H. & Edrisi, M. (2011)
Formal characteristics of Thematic Apperception Test narratives of adult patients with an autism spectrum disorder. A preliminary study.
Psychology 2(7); 687-693.

Edrisi, M. (2011)
Als je maar niet tekortkomt: transgenerationele angst voor armoede bij migranten in de GGZ.
Cultuur Migratie Gezondheid, (1), 2-10.

Edrisi, M. & Eurelings-Bontekoe, E.H.M. (2011)
Twijfel over de diagnose: paranoide schizofrenie of Aspergersyndroom met posttraumatische psychoses bij een Iraanse man van veertig?
In R. Borra, R. van Dijk & R. Verboom (red.).
Cultuur en Psychodiagnostiek, pp. 185-197. Houten: Bohn, Stafleu & van Loghum.

Edrisi, M. (2011)
Cultuursensitief werken als integraal onderdeel van de hulpverlening.
Psychopraktijk, 3(1), 20-23.

Edrisi, M. & Boedjarath, I. (2011)
Forum: Een interculturele therapiegroep. Reactie op gelijknamige artikel van Maria van Noort (Tijdschrift voor psychotherapie, 36, 332-34).
Tijdschrift voor psychotherapie, 37, 51-54.

2010

Edrisi, M. & Eurelings-Bontekoe, E.H.M. (2010)
Begaafd doch beperkt: vroege signalering van een autismespectrumstoornis bij volwassenen met arbeidsgerelateerde problematiek met behulp van gesprek, persoonlijkheidsvragenlijsten en de Thematische Apperceptie Test (TAT). In E.H.M. Eurelings-Bontekoe & W.M. Snellen (Red.).
Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek (derde druk), pp. 267-290. Amsterdam: Pearson. (In een verkorte versie is dit hoofdstuk eerder in een artikelvorm verschenen)

Edrisi, M. (2010)
Behandeling in een later verworven tweede taal. In J. de Jong & S. Colijn (Red.).
Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie, pp. 336-347. Utrecht: De Tijdstroom.

Edrisi, M. (2010)
Wegkwijnen in ontheemding: heimwee bij migranten.
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, (9) 669-683.