Privacy voor alles

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Om dit te kunnen garanderen hanteren wij een privacyreglement:

  • alle medewerkers van GGZ Integraal gaan zorgvuldig met uw gegevens om en zijn verplicht tot geheimhouding;
  • persoonlijke gegevens die betrekking hebben op u of uw behandeling worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgespeeld aan derden;
  • om zich te kunnen verantwoorden tegenover zorgverzekeraars houdt GGZ Integraal wel gegevens bij, maar deze zijn niet te herleiden tot patiënten.