Psychische klachten

GGZ Integraal biedt hulp bij de volgende klachten:

 • angst en depressieve klachten;
 • (complexe) trauma problematiek;
 • medisch onbegrepen lichamelijke klachten;
 • milde structurele (lang bestaande) ontregelingen: denk aan ontwikkelings- of persoonlijkheidsproblematiek;
 • conflicten op het gebied van partnerrelatie, gezins- en familieleven, gemengde huwelijken en opvoeding;
 • werkgerelateerde en andere prestatie problemen;
 • cultuurgerelateerde klachten bij conflicten rond identiteit, levensfase, geloofskwesties, omgang met cultuur en samenleving, discriminatie en achterstelling.

Wat doen we niet?

Bij de volgende problematiek kunnen we u bij GGZ Integraal niet helpen:

 • crisisgevoelige problematiek;
 • ouderdomsziekten;
 • primaire verslaving;
 • manifeste agressieregulatieproblematiek;
 • forse persoonlijkheidsproblematiek;
 • complexe condities die intensieve (dag-) klinische zorg behoeven.
 • primair sociaal-maatschappelijke of juridische hulpvragen, zoals urgentie-aanvragen, gezondheidsverklaringen en dergelijke.

Locatie

Wie kunnen wij waar helpen?

LocatieKind & JeugdVolwassenen (>18)
Den Haag-Ja
Haarlem-Ja
Leiden-Ja