Visie

GGZ Integraal is een instelling voor psychotherapie, psychologische-, en psychomedische zorgverlening. Wij hebben vestigingen in Leiden, Haarlem en Den Haag. In ons team werken psychotherapeuten, een systeemtherapeut, GZ- en klinisch psychologen, artsen en psychiaters. Sommige van onze collega’s komen oorspronkelijk uit andere culturen. Ze zijn meertalig en thuis op het gebied met diverse culturele en migratiegerelateerde thema’s. Deze variatie in achtergrond maakt ons sterk in de diagnostiek en behandeling, niet alleen in reguliere zin maar ook bij andere bijzondere populaties (denk aan migranten en getraumatiseerde vluchtelingen).

Integratief en contextueel

Vanuit onze ervaring met deze specifieke hulpverlening, hebben wij een visie ontwikkeld op het bieden van GGZ zorg vanuit een “integratief en contextueel” kader. Integratief wil zeggen dat we volgens de bestaande gangbare richtlijnen gebruik kunnen maken van verschillende referentiekaders en interventies die bewezen effectief zijn. Contextueel duidt op onze competenties om op een gevoelige en vaardige wijze om te gaan met de culturele context en persoonlijke situatie van de cliënt. Dit betekent dat wij in relatief korte behandeltrajecten, met behulp van ruime ervaring en een gedegen kennisniveau van verschillende disciplines, mensen weer in beweging willen brengen.

Korte lijnen

Wij werken in de regio nauwe samen met collega’s en ketenzorg, gevestigd in een aantal gezondheidscentra, met korte directe lijnen met huisartsen, POH GGZ, fysiotherapie en diëtiek. We participeren in intervisie van POH GGZ in Leiden vanuit het idee dat hierbij kruisbestuiving van kennisoverdracht en optimalisering van samenwerking is gediend. De nauwe banden met huisarts en POH is zeer functioneel en effectief gebleken voor zowel de samenwerking als de laagdrempeligheid voor patiënten. Daarnaast hebben we laagdrempelige overlegstructuren en verwijsmogelijkheden voor onder meer de vrouwenvang Rosa Manus, waardoor we effectiever inhoudelijk samenwerken bij behandelingen van patiënten die daar verblijven.

Kort en krachtig waar dat kan, flexibel  en intensief waar nodig

Zo streven we onze doelstelling van ‘het liefst kortdurend behandelen’ (BGGZ) te realiseren. In specifieke gevallen (denk aan complex trauma) waarbij met name de investering in een intensiever behandelcontact succesvol is gebleken, wordt voor langerdurende, SGGZ trajecten gekozen. Omdat wij alleen poliklinische zorg bieden, maar onze doelgroep sinds jaren wordt gekenmerkt door hogere complexiteit van problematiek en soms in het grijs gebied van poliklinische- en dagklinische zorg functioneert, hebben wij met grotere GGZ organisaties in de omgeving de ervaring dat we snelle, effectieve –tijdelijke- opschaling van zorg in de vorm van spoedopnames of een korte periode van dagbehandeling, kunnen realiseren.

(Complexe-) Psychodiagnostische onderzoeksrapportages

Naast behandelingen hebben we ons de afgelopen jaren door-ontwikkeld in psychodiagnostiek van complexe psychische klachten, waaronder combinaties van bovenstaande klachten met onder meer ontwikkelingsproblemen in het autismespectrum en neuropsychologische klachten. Ook leveren we op aanvraag onafhankelijke psychodiagnostische onderzoeksrapportages aan overheidsinstellingen zoals de IND of UWV, juridische- en arbodiensten.

 

 

Onze AGB code is 22220947